Provozní řád

18.10.2018

PROVOZNÍ ŘÁD
Název provozovny: Michaela Řepová, Psí škola u Míši - salón
Místo podnikání: Slovanská 121, Karlovy Vary, 360 18
Provozní doba: dle objednávek
Identifikace provozovatele: 73423491
Živnostenský list vydán: 26.5.2003
Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ

Rozsah poskytovaných služeb:
Chov zvířat a jejich výcvik, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání

Předpoklady pro výkon činnosti:
Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa, při jeho agresivním chování.
Vyhrazuji si právo odmítnout zákazníka, pokud pes nesplňuje daná kritéria.

Zásady osobní hygieny:
mytí rukou při přechodu z nečisté práce na čistou - teplá voda, použití vhodného mycího přípravku
sušení rukou jednorázovými ručníky
dezinfekce nástrojů po každém psu
používání ochranných pomůcek v provozovněÚklid provozovny:
denně je prováděn úklid a čištění provozovny vysátím po každém zvířeti, čištěním na vlhko a při každém znečištění
úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
úklid je prováděn osobně, sanitární den je 1x týdně
malování 1x za rok

Dezinfekce:
je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodů výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení
mechanická očista a dezinfekce nástojů, pomůcek a pracovních ploch
při znečištění biologickým materiálem, nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními prostředky
přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

Manipulace s prádlem:
čisté prádlo je uloženo ve skříni
každé zvíře má čistý ručník, mytí a vysoušení
použité prádlo se pere a vyváří v pračce

Nakládání s odpadky:
odpad je z provozovny odstraňován denně
odpad je tříděn
popelnice jsou umístěny před domem

První pomoc:
lékárnička první pomoci je vybavena dle charakteru poskytované služby

Ostatní ustanovení:
provozovna se nachází v lokalitě rodinných domů, při příchodu a odchodu mají majitelé psů k dispozici sáčky na psí exkrementy
zákaz kouření v celé provozovně