GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Kdo je Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.psi-skola-u-misi.cz a www.facebook.com/psiskolaumisi/ je Michaela Řepová, IČO 73423491, se sídlem Slovanská 121, Karlovy Vary, 36018, zapsaná u Magistrátu města Karlovy Vary, Ev. č.: 340301-26413-00. E-mail: michaela.repova@seznam.cz Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

II. Kontaktní údaje

Pokud se mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle +420 605 370 992 nebo na e-mail: michaela.repova@seznam.cz

III. Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží. )

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

  Tento souhlas můžete zrušit zasláním emailu na adresu michaela.repova@seznam.cz, ve kterém jen uvedete, že již nechcete dostávat další newslettery.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • Fotografická dokumentace, reference
  Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

  Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).

 • Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem).

 • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).

 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).

 • Šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https).

 • Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

 • Pravidelnou aktualizací softwaru.

 • Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno dvěma uzamykatelnými dveřmi a uzamykatelnou mříží).

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádím na území EU.

IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: michaela.repova@seznam.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

X. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.


Provozní řád


Název provozovny:              Michaela Řepová, Psí škola u Míši - salón
Místo podnikání:                   Slovanská 121, Karlovy Vary, 360 18
Provozní doba:                      dle objednávek
Identifikace provozovatele:  73423491
Živnostenský list vydán:        26.5.2003
Předmět činnosti:                  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ

Rozsah poskytovaných služeb:
Chov zvířat a jejich výcvik, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání

Předpoklady pro výkon činnosti:
Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa, při jeho agresivním chování.
Vyhrazuji si právo odmítnout zákazníka, pokud pes nesplňuje daná kritéria.

Zásady osobní hygieny:
mytí rukou při přechodu z nečisté práce na čistou - teplá voda, použití vhodného mycího přípravku
sušení rukou jednorázovými ručníky
dezinfekce nástrojů po každém psu
používání ochranných pomůcek v provozovně

Úklid provozovny:
denně je prováděn úklid a čištění provozovny vysátím po každém zvířeti, čištěním na vlhko a při každém znečištění
úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
úklid je prováděn osobně, sanitární den je 1x týdně
malování 1x za rok

Dezinfekce:
je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodů výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení
mechanická očista a dezinfekce nástojů, pomůcek a pracovních ploch
při znečištění biologickým materiálem, nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními prostředky
přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

Manipulace s prádlem:
čisté prádlo je uloženo ve skříni
každé zvíře má čistý ručník, mytí a vysoušení
použité prádlo se pere a vyváří v pračce

Nakládání s odpadky:
odpad je z provozovny odstraňován denně
odpad je tříděn
popelnice jsou umístěny před domem

První pomoc:
lékárnička první pomoci je vybavena dle charakteru poskytované služby

Ostatní ustanovení:
provozovna se nachází v lokalitě rodinných domů, při příchodu a odchodu mají majitelé psů k dispozici sáčky na psí exkrementy
zákaz kouření v celé provozovně